Vinsttapp för Peab

Publicerad 2014-02-13 08:46

Rapport Såväl nettoomsättning som rörelseresultat sjunker för byggbolaget Peab i fjärde kvartalet. Orderläget i koncernen bedöms däremot vara stabilt.

Peabs rörelseresultat blev 563 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 589 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 12.905 miljoner, mot förväntade 13.592 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 1:80 kronor per aktie, att jämföra med väntade 1:80 kronor.

Alla siffror avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

Stabila förutsättningar för 2014

Utifrån de segment och marknader där Peab verkar förutses stabila förutsättningar för 2014. Det skriver vd Jesper Göransson i bokslutsrapporten.

”Sammantaget bedöms orderläget i koncernen vara stabilt med färre stora projekt och fler mindre och medelstora projekt jämfört med föregående år, helt i enlighet med vår fastställda strategi”, skriver Jesper Göransson.

Peabs produktionstakt var hög 2012, medan 2013 har påverkats av en konsolidering av verksamheterna.

”Affärsområde Bygg har tappat 10 procent i omsättning. Korrigerat för engångskostnader uppvisar den underliggande verksamheten en oförändrad marginal jämfört med föregående år och marginalen om 1,6 procent bedöms som stabil men allt för låg”, konstaterar Jesper Göransson.

Affärsområde Anläggning har minskat omsättningen med 12 procent och en svagt fallande marginal på 3,3 procent (3,5).

”Det är framförallt lönsamheten inom statlig och kommunal vägdrift som dragit ner rörelsemarginalen”, skriver Jesper Göransson.

Affärsområde Industri redovisar en minskad omsättning med 4 procent, där en mild vinter medförde att aktiviteten varit relativt hög under årets sista kvartal.

Inom det nyskapade affärsområde Projektutveckling har trenden med en allt starkare bostadsmarknad förstärkts under avslutningen på fjolåret vilket har inneburit en ökad takt för produktionsstarter av bostadsprojekt.

”En stor del av den ökade efterfrågan är hänförlig till Stockholmsmarknaden”, konstaterar Jesper Göransson.