Peab sämre än väntat

Publicerad 2014-05-13 13:10

Rapport Ett rörelseresultat på 125 miljoner kr var klart sämre än prognosen. Byggbolagets vd noterar dock att den heta bomarknaden höjer temperaturen på byggmarknaden.

Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 125 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 152 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 9.002 miljoner, mot väntade 8.986 miljoner.

Orderingången uppgick till 9.077 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 8.629 miljoner.

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

Starkare bomarknad

Byggbolaget Peabs åtgärdsprogram, som genomfördes 2013, har fått avsedd effekt och verksamheten utvecklas enligt plan. En allt starkare bostadsmarknad höjer dessutom gradvis temperaturen på byggmarknaden.

Det säger vd Jesper Göransson i kvartalsrapporten.

”De åtgärder vi genomfört för att höja koncernens lönsamhet ger effekter enligt plan. Vi ser att de arbetssätt och den nya organisationsstruktur vi arbetar efter understödjer våra målsättningar för lönsamhet”, säger han.

Peabs orderingång inom affärsområde Bygg bestod av en ökad andel bostadsprojekt, medan orderingången i Anläggning minskade under det första kvartalet.

”Strategin vad gäller en ökad andel medelstora och mindre projekt gäller fortsatt”, säger Jesper Göransson.