Röda siffror för Peab

Publicerad 2013-08-20 08:16

Rapport Engångskostnader sänker Peabs resultat i andra kvartalet. Samtidigt aviserar bolaget en renodling av verksamheten, som innebär stora besparingar.

Peabs resultat före skatt blev -604 miljoner kronor i det andra kvartalet. Nettoomsättningen blev 10.369 miljoner, mot väntade 11.427 miljoner.

Orderingången uppgick till 9.941 miljoner kronor i kvartalet, mot väntade 8.334 miljoner.

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

Byggbolaget Peab aviserar på tisdagsmorgonen en renodling av byggverksamheten, ett samlat grepp om projektutveckling samt ytterligare fokus på byggsystem.

Engångskostnader, inklusive värdekorrigeringar, om totalt -920 miljoner kronor belastar rörelseresultatet för andra kvartalet 2013. Påverkan på resultat efter skatt blir cirka -700 miljoner kronor.

Engångskostnaden kommer ej att medräknas i underlaget till utdelningsförslaget för 2013, skriver Peab i pressmeddelandet.

Det årliga besparingen bedöms till 350 miljoner kronor från och med 2014. Övertalighet bedöms till överstigande 100 tjänstemän.

Peab produktionsstartade 411 egenutvecklade bostäder och sålde 371 stycken under det andra kvartalet. Det kan jämföras med 381 startade och 503 sålda bostäder under årets första kvartal.

”Förutsättningarna för bostadsutveckling är relativt oförändrade med ett stort behov av bostäder men lånetak, utdragna planprocesser och kommunala särkrav ger långa ledtider. De senaste månaderna visar tecken på ett stigande intresse hos bostadsköparna för våra projekt”, skriver vd Jesper Göransson i kvartalsrapporten.

Vid halvårsskiftet hade Peab 3.132 bostäder i produktion, att jämföra med 3.214 vid utgången av mars. Andelen sålda bostäder i produktion var 73 procent, mot 75 procent 31/3.

I Peabs egenutvecklade bostadsproduktion ingår inte bolagets produktion av hyresrätter.