Peab gör rejäl nedskrivning av Mall of Scandinavia

Publicerad 2016-02-08 08:12

Aktie Sedan köpcentrumet Mall of Scandinavia invigdes i november i fjol har en genomgång skett av projektet, och en nedskrivning har gjorts med 800 miljoner kronor. Nedskrivningen kommer att belasta Peabs affärsområde bygg i fjärde kvartalet 2015.

Den underliggande verksamheten i Peab genererar enligt bolaget stabila resultat. Den finansiella positionen har stärkts markant under senare år, trots att Mall of Scandinavia belastat såväl nettoskuld som likviditet. Nedskrivningen av projektet är inte likviditetspåverkande och utifrån detta kommer inte styrelsens beslut om utdelning för 2015 att påverkas av nedskrivningen, enligt Peab.

”Projektet har varit extremt utmanande från det att kontraktet tecknades i slutet av 2011. Entreprenadkontraktets utformning, stora förändringar av projektet tillsammans med en bristfällig dialog med vår beställare har lett till väsentliga fördyringar”, säger Peabs vd Jesper Göransson i en kommentar.