Peab delårsrapport: Stabil inledning på året

2022-05-05 13:00:00

- Vi inledde året i en fortsatt positiv riktning med ökningar i såväl omsättning och resultat som orderingång. Nivåerna på starter och försäljning av våra egenutvecklade bostäder var höga, samtidigt som vi har en fortsatt stark finansiell ställning. Händelser i omvärlden innebär dock att framtidsutsikterna blivit mer osäkra, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:

Januari - mars 2022
  • Nettoomsättning 12 544 Mkr (11 216)
  • Rörelseresultat 10 Mkr (-73)
  • Rörelsemarginal 0,1 procent (-0,7)
  • Resultat före skatt 8 Mkr (-67)
  • Resultat per aktie 0,04 kr (-0,19)
  • Orderingång 15 375 Mkr (14 446)
  • Orderstock 49 968 (47 286)
  • Kassaflöde före finansiering -323 Mkr (-108)
  • Nettoskuld 2 991 Mkr (4 045)
  • Nettoskuldsättningsgrad 0,2 (0,3)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab,

nås genom Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 0725 33 31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 13:00 CET.

Cision