PEAB: BESLUTAT OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

2022-05-19 18:03:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Peabs styrelse har beslutat om återköp av egna aktier.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Återköpen kommer att genomföras löpande, vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2023. Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur.

Enligt beslutet får återköp under perioden genomföras till ett belopp uppgående till maximalt 500 miljoner svenska kronor och får inte innebära att innehavet av egna aktier kommer att överstiga tio procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Ett av Peabs finansiella mål, nettoskuldsättningsgraden, är att nettoskulden i förhållande till eget kapital enligt segmentsredovisning ska vara i intervallet 0,3-0,7. Per den 31 mars 2022 uppgår nettoskuldsättningsgraden till 0,2 (0,2 per 31 december 2021), vilket är lägre än målintervallet.Direkt-SE