Paulsson frias i muthärvan

Publicerad 2012-05-11 13:27

Peab Förre stadsdirektören Sune Reinhold är den ende som fälls i mutmålet kring den nya nationalarenan i Solna. Han döms till villkorlig dom och dagsböter. Övriga åtalade frias av Solna tingsrätt.

Sune Reinhold döms för mutbrott för att han i juli 2007 i Båstad begärt eller fått utlovat otillbörlig belöning. Han döms också för att han i februari 2008 begärt och tagit emot 375 000 kronor i otillbörlig belöning i form av konsultarvode för arbete åt Råsta Administration AB, arbete som han samtidigt skulle utföra som stadsdirektör.

De övriga transaktioner som han är åtalad för är dock inte otillbörliga belöningar, enligt tingsrätten, och Reinhold döms därför inte för dessa.

Reinhold ska betala 140 dagsböter à 750 kronor, eller 105 000 kronor. Staten förverkar också 375 000 kronor som han ska betala solidariskt tillsammans med ett av de inblandade företagen, Sure Konsult AB.

Dessutom får han betala 100 000 kronor av arvodet på drygt en halv miljon till sin advokat Hans Strandberg. Den totala summan blir 580 000 kronor.

Reinhold stod åtalad för att ha tagit emot 900 000 kronor i mutor.

Före detta kommunalrådet i Solna Lars-Erik Salminen (M) frias från medhjälp till mutbrott och miljardären och entreprenören Erik Paulsson frias från bestickning. Det är inte bevisat att någon av dem med uppsåt har medverkat till att Reinhold erbjudits eller utlovats otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, anser Solna tingsrätt.

Även de tre övriga som var åtalade för bestickning frias från ansvar.

”Tingsrätten har friat dessa av lite olika skäl men huvudsakligen för att det inte är bevisat att de uppsåtligen har medverkat till att stadsdirektören fått betalt av Arenaprojektet för arbete som han skulle utföra i sitt ordinarie arbete”, skriver rättens ordförande Catarina Barketorp i ett pressmeddelande.

Det finns ett tjänstesamband mellan den ersättning som betalats ut och Reinholds befattning som stadsdirektör. Som sådan har han kunnat utöva ett stort inflytande över hela Arenaprojektet, skriver tingsrätten.

Efter den friande domen steg Peabs aktie rejält på börsen. Klockan 11.25 hade kursen gått upp med 3,3 procent.