PA:s varning var rätt – forskningsbolaget föll kraftigt första handelsdagen

Publicerad 2016-02-03 18:40

Aktie Forskningsbolaget Xbrane föll med över 16 procent första noteringsdagen på First North. Den varning för nyintroduktionen som Privata Affärer utfärdade under teckningen visade sig stämma mer än väl.

Det var i mitten av januari som generikabolaget Xbrane genomförde sin introduktion på First North med en teckningskurs på 42,50. Det skedde trots ett turbulent och allmänt negativt börsklimat och Privata Affärer varnade då i allmänhet för nyintroduktioner och i synnerhet för Xbrane.

Inte för Xbrane ser ut att vara ointressant bolag , tvärtom. Men en hög värdering plus orostider på börsen i kombination med ett förhoppningsbolag där en nyemission framöver knappast kan uteslutas är ingen bra grund att stå på när en aktie ska börsnoteras.

Vi konstaterade också att den långa tiden mellan notering och teckningstidens slut (ca två veckor) var ett riskmoment i sig. Och med facit nu i hand kan vi se att just så också blev fallet.

Efter en del svaga rapporter är börsen nu på väg ner mot årslägsta och Xbrane fick den första noteringsdagen se sin kurs falla med över 16 procent till slutkursen 35,50.

Att nyintroduktionen blev övertecknad betydde i det här fallet alltså inte ett dyft när noteringen väl blev av. Det är också en lärdom inför kommande introduktioner – speciellt av mindre bolag utan en lönsam historik.