Partnertech visar förbättrat resultat

Publicerad 2007-11-20 17:16

Partnertech redovisar en förlust efter finansiella på 15 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är en förbättring jämfört med samma period förra året då förlusten var 24,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen minskade under perioden från 334,2 miljoner kronor till 320,2 miljoner kronor.

Enligt bolaget har inledningen av året präglats av en försiktighet och en avvaktande inställning hos många av PartnerTechs kunder på grund