Vinst för Partnertech

Publicerad 2014-02-12 12:38

Rapport Kontraktstillverkaren Partnertech redovisar ett resultat efter skatt på 1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-22). 

Resultatet per aktie uppgick till 0:07 kronor (-1:73).

Nettoomsättningen uppgick till 582 miljoner kronor (550).

Rörelseresultatet blev 10 miljoner kronor (-18) medan kassaflödet efter investeringar uppgick till 97 miljoner kronor (66).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2013 (0:00).