Sektor Analyshuset Pareto återupptar bevakning av de svenska bankerna och lyfter fram Handelsbanken (SHB) och Nordea som favoriterna i sektorn.

Pareto har dock en positiv hållning till sektorn i stort med motivering om ett stort värderingsgap mot andra svenska storbolag, en positiv makroekonomisk miljö och stundande kapitalåterföringar till aktieägarna.

För SHB och Nordea rekommenderas köp och riktkurserna anges till 112 respektive 110 kronor.

Handelsbanken förväntas fortsatt gynnas av den starka utvecklingen på bolånemarknaden, samt att de kostnadsbesparingsåtgärder som gjorts nu förväntas sätta stopp för kostnadsinflationen.

Nordeas bedöms samtidigt ha en god chans att leverera på sina finansiella mål och har bland det högsta utdelningsutrymmet hos de svenska bankerna.

För Swedbank och SEB å andra sidan rekommenderas behåll. Riktkursen för Swedbank sätts till 170 kronor och 115 för SEB.

Båda bankerna förväntas ha en något trögare utveckling där Swedbank fortsatt kommer att handlas till en mindre multipel till följd av penningtvättsoron medan SEB missgynnas till följd av att företagsaffären inte riktigt har tagit fart än rent konjunkturellt.