Sektoranalys Analyshuset Pareto Securities ser en potential i den nordiska teleoperatörssektorn inför andra halvåret 2020. Millicom och norska Ice har störst kurspotential, följt av Telia och Tele2. Det framgår av en sektoranalys från Pareto Securities daterad på måndagen.

I analysen konstaterar Pareto att den nordiska teleoperatörssektorn har haft en svag utveckling hittills i år, där endast finländska Elisa står på plus för året.

”I takt med att visibiliteten förbättras gällande den negativa effekten från pandemin, tror vi att sektorn kan återvinna en del av sitt förlorade värde”, skriver Pareto.

Analysfirman har sedan tidigare köprekommendationer för Millicom, Ice, Telia och Tele2. Millicoms riktkurs på 49 dollar per aktie (motsvarande cirka 423 kronor) erbjuder störst potential, jämför nuvarande kurs på omkring 260 kronor.

Millicom är väl positionerat för att ha en tillväxt som ligger över sektorsnittet avseende tjänsteintäkterna såväl som ebitda, enligt Pareto som hänvisar till en attraktiv strukturell tillväxt på bolagets latinamerikanska marknader med en växande medelklass och relativt låg bredbandspenetration.

”Millicom har en stark marknadsposition på de flesta av sina marknader och har den finansiella styrkan att försvara och utöka sin position”, skriver Pareto.

Norska Ice väntas, efter år av höga investeringsnivåer, nå 95 procents täckning av Norges population inom kort och därmed kunna dra full nytta av sin cirka 24 procent stora andel av den norska mobilfrekvensmarknaden, heter det i analysen.

För Ice är Paretos riktkurs 23 norska kronor, ställt mot måndagens kurs i Ice på 17:50 norska kronor.

Riktkurserna för Telia och Tele2 är 42 kronor respektive 145 kronor, över måndagens kursnivåer på 33:60 kronor i Telia och 123:50 kronor i Tele2.

Telias möjlighet till ytterligare kostnadsbesparingar kommer att förbättra bolagets kassaflödesgenerering, menar Pareto. Med en balansräkning som är i gott skick kan bolaget återuppta sin utdelningspolicy under 2021, tror Pareto.

Tele2:s balansräkning är stark och effekterna av pandemin ser hanterbara ut på kort sikt, skriver Pareto som räknar med att det pågående sparprogrammet ger utrymme för en bibehållen utdelningsnivå även de kommande åren.