Analys Pareto Securities höjer riktkursen för Xbrane Biopharma till 275 kronor från 245 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

Den nya riktkursen grundar sig på en riskjusterad nuvärdesberäkning där Europamarknaden svarar för en värdering om 103 kronor per aktie och marknaderna i USA och Japan speglar ett bedömt värde på 203 kronor per aktie. Det sammantagna värdet har därefter dragits ned 10 procent för att ta hänsyn till risken för ytterligare regulatoriska förseningar i USA.

I sin nya riktkurs har Pareto även uppdaterat värderingen för valutakursrörelser som täcker upp för en ökad kapitalkostnad (WACC) till 13 från 11 procent.

Paretos värdering tar inte med något värde för biosimilarprojektet Xcimzane, för närvarande i preklinisk forskning. Xcimzane tar sin utgångspunkt från originalläkemedlet Cimzia. När detta projekt går in i klinisk forskning planerar Pareto för att ta upp det i sin värdering.

För att visa på uppsidan från Xcimzane presenterar Pareto ett basscenario för projektet. I detta scenario, som alltså inte speglas i dagens riktkurs, motsvarar projektet ett värde på 80 kronor per aktie.

Aktien stängde på onsdagen på 69:20 kronor. Det innebär att det med Paretos nya riktkurs på 275 kronor finns en kurspotential till att i det närmaste trefaldiga sin investering, givet att riktkursen slår in.