Aktie Att Kindreds resultat för det fjärde kvartalet är sämre än väntat beror snarare på kostnader från USA-satsningen och på sämre kasino i Nederländerna än den svaga sportboksmarginal som bolaget uppgav som huvudorsak i samband med måndagskvällens vinstvarning. Det skriver Pareto i en analytikerkommentar på tisdagsmorgonen.

Pareto menar att intäkterna från sportboken faktiskt var högre än analyshusets, ännu ej publicerade, estimat. Det talar för att andra faktorer har haft en större påverkan på ebitda-resultatet som nu halveras jämfört med samma kvartal föregående år.

Ebitda-estimaten för 2020 kan komma att behöva justeras ned med 15-25 procent, menar Pareto, beroende på hur stor andel kostnadsökningen från USA-satsningen som är tillfällig, samt vilka kostnadsbesparande åtgärder som bolaget kan genomföra på kort och medellång sikt.

”Baserat på en preliminär översyn tror vi att aktien kan komma att handlas ner någonstans med 10-20 procent under morgondagen”, skrev Pareto på måndagskvällen.

Klockan 8.00 på tisdagen håller Kindred en telefonkonferens med anledning av vinstvarningen.