Rapport Telias guidning för 2023 ser okej ut och borde minska risken vad gäller teleoperatörens utdelningsförmåga. Den bedömningen gör Pareto Securities i en kommentar efter att Telia lagt fram sin bokslutsrapport.

”Utdelningsgolvet på 2:00 kronor/aktie ser ut att kunna täckas av guidningen för det fria operationella kassaflödet under 2023”, skriver Pareto Securities.

Telias prognos är att det fria operationella kassaflödet uppgår till 7-9 miljarder kronor 2023.

”Utdelningsgolvet täcks med 8 miljarder kronor. Givet den starka balansräkningen tror vi att bolagets bibehållna utdelningspolicy är realistisk”, skriver analyshuset.

Pareto upprepar sin köprekommendation för Telia och behåller riktkursen vid 36 kronor. Analyshuset påpekar dock att riktkursen kan komma att revideras ned med 1-2 kronor per aktie.

Vid 11-tiden hade Teliaaktien gått ned 3,2 procent till 26:62 kronor.