Aktier Pareto gör en enda ändring i sin juniportfölj, jämfört med maj, och tar in Volvo och tar bort SKF.

Paretos majportfölj steg 6,4 procent under månaden, medan OMXSGI index, som är benchmark för portföljen, steg 2,4 procent.

IPC, Bioinvent, Jetpak och Millicom gick bättre än ovan nämnda benchmark medan Embracer och Kindred gick sämre.