Aktier Pareto stuvar om i Norgeportföljen. Fyra bolag får lämna aktiekorgen i november och investmentbanken tar bara in tre ersättare. Det framgår av en portföljuppdatering. 

Efter månadsskiftet väljer Pareto att göra några förändringar i sin norska modellportfölj. Olje- och gasbolaget Bonheur, livsmedelsjätten Orkla, shippingsföretag Stolt-Nielsen och Sparebanken Vest utgår och ersätts av tre nya bolag.

Det handlar om Norske Skog, shippingbolaget Cool Company samt olje- och gasföretaget Noram Drilling. 

Cool Company ersätter Stolt-Nielsen, som likt många andra aktier inom shippingsektorn hade en stark oktobermånad med en uppgång på nära 15 procent. 

Pareto räknar med stigande priser på naturgas, vilket investmentbanken tror kommer att gynna Cool Company. Bolaget är en stor aktör inom naturgasleveranser till sjöss. 

Norske Skog anser banken vara undervärderad och Paretos analytiker bedömer att bolaget kan nyttja de höga prisnivåerna och sin goda kostnadskontroll för att stärka sitt resultat framöver. 

Tidigare under tisdagen rapporterade Privata Affärer om förändringarna som Pareto genomfört i den svenska modellportföljen. 

Lista: Paretos norska modellportfölj efter förändringarna. 

Aker BP
Austevoll
Cool Company
Gjensidige
Hafnia
Kongsberg Gruppen
Mowi
NorAm Drilling
Norske Skog