Aktier Pareto gör en förändring i sin portfölj för september; tar hem vinsten i Dometic efter stark kursutveckling och ersätter den aktien med Vicore Pharma. Det framgår av ett marknadsbrev.

I augusti stärktes Paretos portfölj med 6,6 procent, medan OMXSGI steg 3,7 procent. Bakom den starkare utvecklingen låg främst Dometic, men även Embracer och Qleanair. Sedana Medical underpresterade i portföljen.

Vicore Pharmas kurs har stigit med över 40 procent sedan i juni och Pareto tror att trenden fortsätter medan bolagets kliniska program fortskrider.

Pareto räknar med nyheter om Vicores främsta kandidat VP01 från nuvarande fas 2 studie om idiopatisk lungfibros i september, och klinisk data från studien med systemisk skleros under fjärde kvartalet. Vidare hänvisar Pareto till en covid-19-studie med Vicores VP01.