Aktier Pareto tar in Telia och IPC i sin majportfölj och tar bort Swedencare och Etrion. Det framgår av ett marknadsbrev.

Pareto anser att Telia är på god väg att förbättra sin kassaflödesgenerering och rapporten för det första kvartalet var ett tecken på förbättring. Telia är väl positionerat att ge absolut avkastning under kommande månader oavsett marknadens utveckling och passar därför i majportföljen, skriver Pareto.

IPC är ett toppval i olje- och gassektorn och bolagets planer för 2021 är inriktade mot starkt fritt kassaflöde. IPC är välskött och risk/avkastning är attraktiv även beaktat aktiens starka utveckling hittills i år, skriver Pareto.

Vad gäller aprilportföljen utvecklades den +1,5 procent, medan riktmärket, benchmark, OMXSGI steg 3,6 procent. Endast två aktier i Paretos portfölj gick bättre än benchmark, Swedencare och Embracer medan SKF och Storytel stack ut som underpresterande jämfört med benchmark.