Aktier Pareto gör fem förändringar i sin portfölj för februari månad. ABB, Awardit, Catena, Eastnine och SKF tas in medan Calliditas, Handelsbanken, Orrön Energy, Telia och Vicore Pharma tas bort. Det framgår av ett pressmeddelande.

ABB är en av Paretos favoriter i industrisektorn, med bättre motståndskraft i rådande klimat än många andra sektorkollegor, står det.

Vad gäller Awardit anser Pareto att bolagets prognoser för 2022 är inom räckhåll, bland annat 60 procents försäljningstillväxt.

Catena kommer att kunna behålla investeringsvolymerna höga medan skuldsättningen är låg vilket ger en unik position bland fastighetsbolagen, enligt Pareto.

Eastnine befinner sig i transformativ fas i och med avyttring av innehavet i Rysslandsbaserade modebolaget Melon Fashion Group.

Lägre energikostnader väntas ha gett stöd till SKF:s marginaler under fjärde kvartalet 2022 och bättre marginaler bör kunna uppnås 2023, enligt Pareto.

Paretos januariportfölj hade en modest ökning, med 2,2 procent, jämfört med index steg 7,9 procent. Storytel och Securitas gick bättre än index medan Orrön, Vicore, Munters, Essity, Telia, Filo Mining, Handelsbanken och Calliditas underpresterade. Endast två av tio aktier gick bättre än index i januari.