Aktietips Pareto Securites tar in Doro och Veoneer i sin oktoberportfölj, medan Volvo, Kinnevik och Millicom utgår.

”Vi inkluderar Doro då vi anser att den svaga aktiekursen inför kvartalsrapporten utgör ett bra köptillfälle”, skriver Pareto i ett marknadsbrev.

Pareto noterar att Doros rapport för det andra kvartalet visade en stark orderingång vilken bör återspeglas i rapporten för det tredje kvartalet, med en positiv försäljningstillväxt efter fem kvartal i rad med negativ tillväxt”, skriver Pareto.

I september inledde Pareto bevakning av Veoneer och den aktien tas nu in i oktoberportföljen. Veoneers ledande position inom den växande marknaden för aktiv säkerhet i bilindustrin gör att bolaget kommer att fortsätta på sin tillväxtbana mot den ambitiösa – men enligt Pareto uppnåbara – försäljningsmål under kommande år.

”Vi tror också att Veoneer kan bli ett uppköpsobjekt under kommande år vilket kan ge uppsida till aktien”, skriver Pareto.

Paretos september portfölj sjönk 1,7 procent i september, medan Paretos benchmark-index var oförändrat. Endast två av de tio aktierna i portföljen slog benchmark: Isofol och stora Enso.