Sektor Pareto Securities sänker sina rekommendationer för Handelsbanken och Swedbank, i båda fallen till behåll från tidigare köp. Det framgår av ett analysbrev innehållande en genomgång av sektorn inför rapportperioden.

De svenska bankerna har gått betydligt starkare än OMXS30 sedan inledningen av 2022, främst drivet av stigande räntenetton. Bankerna beskrivs som väl positionerade för att hantera risker, men de stigande räntenivåerna är inte enbart gynnsamma utan har också negativa följder som kan bli mer synliga under 2023, tror Pareto.

”Omfattningen av (den ekonomiska, reds anm) nedgången förblir osäker, men oavsett tidpunkten för återhämtning kan kreditefterfrågan och kreditkvalitet påverkas”, skriver Pareto.

De kraftiga styrräntehöjningarna skapar tillsammans med löneinflation och minskad återbetalningsförmåga hos högt skuldsatta kunder osäkerhet hos bankerna när konjunkturen försvagas, enligt Pareto. Hård konkurrens och minskad efterfrågan kan dessutom ge upphov till ytterligare marginalpress. Enligt analysen antas kreditförlusterna stiga till 14-19 punkter under 2023-2024, att jämföra med 1 punkt under 2021.

”De svenska bankerna kan hantera förändringarna men kan komma att fokusera på att allokera kapital till utlåning på kort sikt snarare än att öka utdelningarna”, skriver Pareto.

Analyshuset räknar med att de svenska bankernas räntenetton under 2023 kommer att öka med 18 procent. Bankerna är väl kapitaliserade enligt analysen, vilket begränsar riskerna för 2023-2024 och ger stöd till utdelningarna. För Handelsbanken och Swedbank bedöms extrautdelningar kunna bli aktuella, vad gäller Handelsbanken på grund av försäljningen av verksamhet i Danmark och för Swedbanks del om den amerikanska utredningen av penningtvättsaffären avslutas på ett gynnsamt sätt.

Då de svenska bankaktierna har gått starkt under en tid väljer Pareto dock att sänka rekommendationen för Handelsbanken till behåll, med den nya riktkursen 119 kronor (130). Även Swedbank sänks till behåll, med riktkursen oförändrad vid 203 kronor.

Handelsbanken och Swedbank, med exponering mot fastighetssektorn och bolån, har kunder som står inför stigande finansieringskostnader och Pareto tror att dessa banker riskerar att drabbas av försämrad kreditkvalitet, vikande efterfrågan på lån samt marginalpress under 2023-2024.

För Nordea, som beskrivs som väl diversifierat och gynnat av återhämtning, kvarstår köprekommendationen medan riktkursen höjs till 137 kronor (132). Även SEB får behålla sin köprekommendation medan riktkursen höjs till 145 kronor (140).