Sektor Oljepriset väntas förvisso stiga från dagens nivåer, men minskad efterfrågan och svagare makroekonomiska utsikter ger en lägre ökningstakt jämfört med tidigare prognoser. Det skriver Pareto i en sektoranalys av oljebolagen där Enquest och Shamaran får sänkta rekommendationer och riktkurser på grund av priskänslighet. 

Pareto sänker prognosen för Brentoljan till ett genomsnittligt pris på 65 dollar per fat för 2019 och 2020, från tidigare 72 dollar per fat. På måndagen låg priset strax under 60 dollar per fat.

På grund av relativt höga driftskostnader och hög belåningsgrad är Enquest en av de mest oljepriskänsliga aktierna av de oljebolagen, menar Pareto.

Fortsatt stabil produktion från Krakenfältet och fortsatt tillväxt från Magnus borgar för att Enquest borde kunna sänka belåningsgraden de kommande åren, men på grund av de lägre förväntningarna på oljeprisutvecklingen sänker Pareto rekommendationen till behåll från köp samtidigt som riktkursen skruvas ner till 3:00 kronor (5:00).

Shamaran kontrollerar 27,6 procent av Atrush-fältet i den kurdiska regionen i Irak. Produktionen vid blocket närmar sig den kapacitet det designats för, men åtgärder för att minska flaskhalsar planeras och ytterligare kapacitet har adderats under 2019, och produktionen väntas öka under andra halvåret 2019 och 2020.

”Vi går till behåll (köp) i väntan på ytterligare resultat av produktionsökningen och den pågående testningen av källan med tung olja”, skriver Pareto som även justerar ner riktkursen till 0:80 kronor från tidigare 1:00 krona mot bakgrund av den sänkta prognosen för oljepriset.

På måndagsförmiddag handlades Enquest till 2:20 kronor medan Shamaran stod i 0:53 kronor.