Aktietips Pareto har valt ut sju svenska aktier som sina bästa idéer för 2021. De sju utvalda aktierna har i genomsnitt en kurspotential på 40 procent, enligt Pareto.

Solenergibolaget Azelio gick starkt under 2020, men mer finns att hämta 2021 enligt Pareto. Bolaget fick den 9 december sin första kommersiella order och fler väntas under första halvåret 2021, skriver Pareto. Riktkursen är 50 kronor.

Embracer beskrivs som på väg att bli ett betydande globalt spelbolag och företaget bedöms ha möjlighet att göra företagsaffärer på upp till 14-15 miljarder kronor. Under kommande år väntas ett ökat flöde av nya releaser från företaget, vilket kan komma att öka vinstnivåerna ytterligare. Riktkursen är 236 kronor.

Sportboksbolaget Kambi är en annan av Paretos idéer. Pareto ser en stark underliggande tillväxt för kommande år, när USA i snabb takt legaliserar sportbetting. Dessutom ser man en stark tillväxtpotential i Latinamerika. Riktkursen har satts till 409 kronor.

Fastighetsbolaget Klövern bedöms ha en diversifierad portfölj med låg exponering mot specifika hyresgäster. Bland annat bedöms bostadsutvecklingsportföljen bli gynnsam och på lång sikt väntas Klövern sikta på att få en högre rating – något som bedöms kunna sänka finansieringskostnaderna med 10-40 punkter. Riktkursen anges till 18 kronor.

Sedana Medical fortsätter enligt Pareto att leverera på sina löften genom att uppnå alla viktiga milstolpar. Pandemin covid-19 har lett till ett ökat intresse för inhalerad sövning och även studier styrker caset för inhalerad sövning i stället för intravenös sövning. 2021 inkluderar enligt Pareto en lång rad viktiga triggers, som godkännande i Europa och start på studier i USA. Riktkursen är 400 kronor.

2021 väntas enligt Pareto bli ett starkt år för ljudboksbolaget Storytel, där förvärv, nya marknader och erbjudanden väntas öka användartillväxten framöver. Lanseringar görs nu i Belgien och Thailand, och under första kvartalet 2021 väntas även lanseringar i Israel och Indonesien. Bolagets guidning för en användartillväxt på 32 procent och en intäktstillväxt på 19 procent ser konservativa ut, enligt Pareto. Riktkursen är 390 kronor.

Qleanair, som levererar lösningar för rening av inomhusluft, väntas enligt Pareto ha en organisk tillväxt på 10 procent fram till 2022. Pareto gillar bolagets framtida försäljningsmix med en starkare tillväxt för Facility och Rooms Solutions än för Cabin Solutions. En försiktig värdering är ev/ebit på 10,0 för 2022, enligt Pareto. Riktkursen har satts till 65 kronor.