Analys Handelsbankens delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 var robust om man tittar under ytan, anser Pareto Securities. Kostnaderna ökade visserligen mer än väntat, men en del av det kan tänkas förklaras av tidigareläggningar av tidigare aviserad IT-utveckling, uppger investmentbanken i en analyskommentar.

Det underliggande utfallet var robust med starkare än väntat rörelseresultat med kvalitet inom räntenettot och provisionsnettot, lägre än väntade personalkostnader och solid kreditkvalitet, resonerar Pareto.

Rörelseresultatet före kreditförluster var dock 2 procent lägre än vad marknaden och Pareto hade väntat sig, och utdelningen på 5,00 kr per aktie är en besvikelse, uppger analyshuset samtidigt.

Handelsbankens kreditförluster i kvartalet var -32 miljoner kr, alltså nettoåtervinningar av kreditförluster. Analytikerna hade i snitt snarare räknat med kreditförluster på 201 miljoner kr.

Handelsbankens A-aktie var vid 10-tiden på förmiddagen ned 1 procent medan det svenska storbolagsindexet OMXS30 snarare hade stigit 1 procent.