Analys Pareto Securities återupptar bevakning av oljebolaget Shamaran med köprekommendation och riktkurs 1,20 kr. Det framgår av en uppdatering från analyshuset. På börsen rusade aktien nästan 10 procent på förmiddagen.

Shamarans förvärv av Tepkri Sarsang i fjol, som innehar ett 18-procentigt ägande av Sarsang-licensen i Irak, väntas i närtid vara slutfört och kommer leda till en dryg fördubbling av Shamarans produktion, motsvarande cirka 20 000 fat per dag. Slutförandet av förvärvet sker i rättan tid, enligt Pareto som hänvisar till ”rätt tillfälle i oljepriscykeln”.

Med produktionsökningen från förvärvet spår analyshuset att Shamaran kommer generera ett fritt kassaflöde i nivå med oljebolagets börsvärde under 2024, räknat på ett förväntat Brentpris om cirka 100 dollar per fat.

”Kombinerat med en 60 procents rabatt i förhållande till vårt NAV-värde (substansvärde), bedömer vi att detta innebär en potential för aktien att dubblas till vår nya riktkurs på 1,20 kr, med framtida M&A:s som skulle leda till en ännu större uppsidepotential”, skriver Pareto.

Analyshuset noterar att det agerat finansiell rådgivare i samband med Shamarans nyemission för en tid sedan.

Strax före 12-tiden på tisdagen var aktien upp 9,5 procent till 0,69 kr.