Analys Pareto Securities sänker sin rekommendation för Boliden till sälj från behåll. Riktkursen 310 kronor upprepas. Det framgår av en analys.

Pareto skruvar upp antagandena om Bolidens nettoomsättning och ebitda-resultat med 3-5 procent för 2022 mot bakgrund av högre metallpriser och en starkare dollar gentemot kronan, men lyfter samtidigt varningens finger för capex-behovet.

”Trots medvinden (från högre metallpriser red anm.) och våra antaganden om relativt högre kopparpris på 10.000 dollar per ton för 2023 och framåt, ser vi betydande investeringskrav vilket försvagar Bolidens fria kassaflödesprofil och ökar den finansiella risken under prognosperioden”, skriver analyshuset som bedömer att förhållandet mellan risk och avkastning är ogynnsamt.

Omkring 10-tiden på fredagen var aktien ned 0,9 procent och bytte händer till 375:80 kronor.