Analys Volvoaktiens nuvarande värdering reflekterar en hög uppfattad risk, menar Pareto Securities som rekommenderar investerare att köpa Volvo i väntan på förbättrad visibilitet framöver.

Det framgår av en analysuppdatering på tisdagen, där Pareto upprepar köprekommendationen för Volvo och riktkursen om 300 kr på tolv månaders sikt.

Pareto Securities räknar med att ett tre veckor långt produktionsstopp vid Volvo Trucks, i spåren av halvledarbristen, kommer att tynga Volvos resultat det andra kvartalet med mer än 20 procent.

Det resultattappet kan dock hämtas igen under det tredje och fjärde kvartalet och leda till att påverkan på helårsresultatet blir endast marginellt negativ, menar Pareto.

”Även med de nuvarande störningarna från halvledarna, ser vi en potential för en positiv resultatöverraskning i den underliggande resultatgenereringen”, skriver Pareto.

I analysen hänvisar Pareto till uppsvinget i den globala efterfrågan på lastbilar som drivs av trenden av ökad e-handel. Pareto påpekar också att Volvos pågående effektiviseringsprogram kommer att sänka de operativa kostnaderna ytterligare.

”När marknaden värderar de underliggande resultaten, kvantifierar och plockar ut den negativa effekten från halvledarproblemen, ser vi bra möjligheter till positiva resultatrevideringar”, skriver Pareto.