Aktie Kursreaktionen för kredithanteringsföretaget Hoist Finance på -27 procent efter beskedet om höjda riskvikter är överdriven och speglar nuvarande marknadssentiment snarare än den faktiska effekten på Hoist fundamenta.

Det anser Pareto Securities enligt en analys där det konstateras att Hoist-ledningen vid tisdagens telefonkonferens gick igenom ett antal möjliga åtgärder för att motverka regelförändringen.

”Att börja använda avancerade interna riskmodeller belystes som det kanske mest sannolika alternativet. Hoist har redan gjort en förstudie med positivt resultat, men att få myndighetsgodkännanden är en tidskrävande process som kan ta omkring två år, att döma av tidigare ansökningar”, noterar Pareto Securities.

Andra möjligheter som nämndes var ändrad produktmix i riktning mot mer säkerställd utlåning eller expansion till nya tillgångsklasser.

Graf: Hoist Finance kursutveckling tisdagen den 18 dec

image

Bildkälla: Infront