Aktie Pareto Securities bedömer tisdagens aktienedgången för specialistläkemedelsbolaget Sobi som orättfärdig. Det framgår av en analys.

Analyshusets bedömning är att marknadens förväntningar kring SEL-212 generellt var låga. Pareto noterar att deras värdering enligt summan av delarna, så kallad SOTP-värdering, ger ett ökat värde från 9 till nästan 17 kronor efter resultaten i fas 3 för läkemedelskandidaten SEL-212 vid behandling av gikt.

Efter fas 3-resultaten, där de primära målen uppnåddes, har Pareto höjt sannolikheten för att SEL-212 når marknaden till 85 procent från tidigare 50 procent.

För den totala SOTP-värderingen ger förändringarna som Pareto har gjort en ökning av värdet med 2 procent. Analyshuset påpekar också att de inte har räknat med någon försäljning utanför USA.

Pareto noterar även i analysen om en försening i inlämningen av ansökan om marknadsregistrering för SEL-212 till det första halvåret 2024 från tidigare andra halvåret 2023.

Pareto har fortsatt en köprekommendation för Sobi med en riktkurs på 280 kronor. Sobi är också fortsatt ett av Paretos toppval inom hälsovårdsektorn 2023. Baserat på riktkursen ser analyshuset en uppsida på 17,9 procent i aktien.

En stund efter klockan 11 på tisdagen hade Sobi backat med 1,7 procent på Stockholmsbörsen.