Analys Enligt Pareto Securities kan det vara ett möjligt köpläge i Vicore Pharma efter forskningsbolagets presentation på torsdagsmorgonen av topline-resultat från en fas 2-studie som utvärderade effekten av en singeldos av den specifika AT2R-agonisten C21 på köldinducerad kärlsammandragning, så kallat Raynauds fenomen, i patienter med systemisk skleros.

Pareto förväntar sig en initialt negativ kursreaktion eftersom marknaden kan komma att fokusera på att primärvariabeln i studien inte utföll positivt. Banken ser dock studieutfallet som sammantaget positivt eftersom en statistiskt signifikant effekt av C21 på återställande av hudtemperaturen syntes, samt att temperaturkurvan fortfarande var på väg uppåt vid slutet av den 15 minuter långa mätperioden.

Pareto Securities har en köprekommendation med riktkurs 51 kr på Vicore Pharma. Riktkursen är under översyn med anledning av det ackumulerade positiva nyhetsflödet sedan bevakningen inleddes, uppger banken.

I studien med 12 patienter som erhöll en singeldos C21 detekterade inte den fördefinierade variabeln ‘yta-under-temperaturkurvan’ någon skillnad mot placebo, medan vid sista mätpunkten visades statistiskt signifikant effekt av C21 på återställande av hudtemperaturen som ett resultat av en kärlvidgande effekt på perifera blodkärl, skrev Vicore Pharma i pressmeddelandet.

”Resultaten från studien visar att C21 direkt kan öka blodflödet i fibrotiska vävnader, en effekt vi tror är en fördel i IPF. Det här särskiljer C21 ytterligare från konkurrenter inom lungfibros”, sade Vicore Pharmas vd Carl-Johan Dalsgaard.

Vid slutet av den 15 minuter långa mätperioden var temperaturkurvan fortfarande på väg uppåt hos patienter som erhöll C21, vilket enligt bolaget talar starkt för att den valda studiedesignen inte fångade den maximala effekten av C21.

”Detta kan förklara varför den valda primärvariabeln ‘yta-under-temperaturkurvan under 15 min’ inte utföll positivt”, skrev Vicore Pharma om studieresultaten.