Aktie Djurhälsobolaget Swedencares största ägare Symrise budpliktserbjudande, som väntas efter att bolaget nått budpliktsgränsen om 30 procent, har en låg chans att gå igenom. Det tror i alla fall Pareto Securities, vilket framgår av en snabbkommentar från analyshuset.

Det högsta priset Symrise betalat för Swedencare-aktier under de senaste sex månaderna är 37,50 kronor, vilket enligt Aktiemarknadsnämndens takeover-regler därmed blir minimumnivån för budpliktserbjudandet.

”Även om ett potentiellt bud skulle motsvara en premie på 100 procent tror vi inte på att aktieägare som Håkan Svanberg, bolagets styrelseordförande och med 14,5 procent av aktierna och rösterna, skulle finna det tillräckligt attraktivt för att acceptera erbjudandet”, skriver Pareto.

Analyshuset konstaterar att Swedencare-aktien handlades till 95 kronor per aktie för mindre än ett år sedan och bolaget återgick nyligen till att redovisa en tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, skriver Pareto som anser att utsikterna för resten av 2023 ser ljusare ut.

”Enligt vår uppfattning är det viktigaste att ta med sig från denna nyhet att aktierna fortfarande är attraktivt värderade till ev/ebitda på 14,4x 2023E”, skriver Pareto.

Pareto har en köprekommendation på Swedencare-aktien med en riktkurs om 54 kronor.

Vid 14.2-tiden rusade Swedencare drygt 14 procent till 43,40 kronor.