Analys Pareto Securities inleder bevakning av gamingbolaget Zordix med rekommendationen köp och riktkursen 35 kronor. Det framgår av en analys.

Pareto pekar främst på värderingen som enligt analyshusets estimat innebär en justerad ev/ebit-multipel om cirka 1,7 gånger för 2024, i kombination med att Pareto anar en stark organisk försäljningstillväxt för gamingbolaget på 9 procent i år, följt av en ökning om 26 procent under 2023 och 17 procent under 2024.

Under räkenskapsåret 2021 ökade Zordix försäljningen organiskt med 48 procent.

Den höga förväntan på försäljningstillväxt kommer från att Zordix planerar att lansera ett flertal spel det kommande året som Pareto anser vara attraktiva. Samtidigt har Zordix under 2021 genomfört flera förvärv som bidragit till att täcka fler delar av värdekedjan i produktskapandet.

Paretos anser att Zordix handlas till en rabatt om 73 procent jämfört med sina sektorkolleger.

Aktien var ned 4,6 procent till 18:40 kronor vid 9.40-tiden på onsdagen.