Analys Pareto Securities inleder bevakning av Sats med rekommendation köp. Riktkursen är 20 norska kronor.

Pareto pekar på att Sats är verksamt i en attraktiv marknad. Tillväxten väntas drivas av strukturella trender som urbanisering, ökat fokus på träning och hälsoförmåner för anställda.

Pandemins restriktioner ledde till att 2020 och 2021 blev två svaga år för Sats. Nu återvänder dock medlemmarna och tillsammans med prisökningar väntas det driva försäljningen, menar Pareto. Analyshuset spår en årlig försäljningstillväxt på 5,4 procent för Sats.

Aktien stängde på 14:46 norska kronor föregående handelsdag.