Analys Pareto Securities har återupptagit bevakning av Surgical Science med fortsatt köprekommendation, medan riktkursen höjs till 320 kr (160). Det framgår av en uppdatering från banken.  

Trots analyshusets förväntningar om upprätthållandet av Surgical Sciences konsolideringsstrategi förvånar det senaste förvärvet av Simbionix, skriver Pareto, som understryker att Simbionix omsättning var mer än fyra gånger så hög som Surgical Sciences för helåret 2019.

”Surgical Science kommer bli den dominanta leverantören av programvara för robotsimulering med potentialen att nå 100 procent av samtliga robotplattformar”, resonerar analyshuset.

Surgical Science meddelade så sent som i juli att det avser förvärva amerikanska Simbionix för en köpeskilling om motsvarande cirka 2,65 miljarder kr, varpå en riktad nyemission gjordes på samma summa.

Vidare pekar Pareto på att Surgical Sciences proformaomsättning, det vill säga inräknat Simbionix försäljning, för 2020 beräknas till 482 miljoner kr. Den siffran är i sin tur klart högre än Surgical Sciences finansiella mål om att nå en försäljning på 400 miljoner kr 2024.

”Surgical Science kommer revidera de finansiella målen och vi tror att det nya försäljningsmålet kommer skrivas till över 1 miljard kronor till 2024, inklusive kompletterande förvärv”, skriver analyshuset.

Surgical Science tillverkar virtual reality-simulatorer för kirurger och andra medicinska specialister.

Omkring 11-tiden på tisdagen var aktien upp 4,9 procent till 277 kr. Sedan årsskiftet är aktien upp nästan 200 procent.