Analys Kinneviks portfölj är välpositionerad för att generera "betydande" avkastning under de kommande åren. Aktien handlas återigen till rabatt och då är den köpvärd. Det skriver Pareto i en analys där rekommendationen höjs till köp (behåll) med riktkursen 299 kronor (318).

”Under större delen av 2021 hade Kinnevik en premievärdering. Vi blev mindre optimistiska till den kortsiktiga potentialen i aktien i juni förra året. Sedan dess har premien försvunnit och aktierna handlas återigen till rabatt. Givet Kinneviks historik anser vi att aktien alltid är köpvärd när den handlas till rabatt”, heter det i analysen.

Kinneviks tillväxtportfölj har under den senaste tiden påverkats negativt av det svaga marknadssentimentet på den publika marknaden. Samtidigt är den operationella prestandan hos nyckeltillgångarna fortsatt tillfredställande, menar Pareto.

”Sänkta värderingar av de onoterade tillgångarna reflekterar främst lägre värderingar för noterade konkurrenter snarare än att specifika tillgångar inte möter förväntningarna. Vi anser att den övergripande portföljen är välpositionerad för att generera betydande avkastning under de närmaste åren”, skriver Pareto.

I uppdateringen fästs extra uppmärksamhet vid hälsovårdstjänsten Babylon Health och dess ”dramatiska” värdeminskning. Pareto, som menar att värderingen påverkas av dålig likviditet i aktien, upprepar att bolaget är värt 5,3 miljarder dollar vilket kan ställas mot ett marknadsvärde på 2,1 miljarder dollar.

I samband med bokslutet i förra veckan uppgav Kinnevik att substansvärdet uppgick till 260 kronor per aktie vid årsskiftet. Sedan rapporten har aktien tappat och den kostade 244 kronor vid lunchtid på tisdagen.