Analys Pareto Securities höjer riktkursen för Swedencare till 180 kronor från 150 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

I förra veckan aviserade Swedencare nya finansiella mål som innebär att försäljningen ska nå 4 miljarder kronor år 2026. Ebitda-marginalen ska vara minst 30 procent.

Enligt Paretos beräkningar kommer Swedencare ha en nettoförsäljning på 2,4 miljarder dollar år 2026. Det baseras på ett antagande om en genomsnittlig organisk tillväxt på 20 procent per år mellan 2021 och 2026. Därmed behöver Swedencare förvärva ytterligare cirka 1,5 miljarder i omsättning för att nå det nya målet, konstateras det i analysen.

”Även om det nya försäljningsmålet är ambitiöst argumenterar vi att bolagets historik att leverera på sina tidigare mål ger en hög nivå av trovärdighet”, framhåller Pareto.

En försäljning på 2,4 miljarder kronor med en ebitda-marginal på 30 procent indikerar ett värde om 180 kronor per aktie. Om Swedencare når 4 miljarder kronor med en marginal på 30 procent är värdet dock 296 kronor, menar Pareto.

Swedencare-aktien hade stigit 2,6 procent till 135:40 kronor på tisdagsförmiddagen.