Analys Pareto Securities höjer riktkursen för Hexatronic till 270 kr från 180 kr. Rekommendationen köp upprepas. Hexatronics organiska tillväxt i USA och Storbritannien har ökat dramatiskt under 2021. Därutöver har förvärv gjorda under tredje kvartalet ökat intäkterna pro forma till 3,4 miljarder kr, med en högre ebita-marginal, skriver Pareto i en analysuppdatering om Hexatronic.

Bolagets starka rapport för andra kvartalet, med högre organisk tillväxt än förväntat i kombination med gjorda förvärv, leder enligt Pareto till betydande positiva revideringar och den nya riktkursen på 270 kr (180). Hexatronics utsikter har förbättrats betydligt och bolaget förblir också ett förstahandsval bland bolagen i Paretos smallcap-portfölj.

Den organiska tillväxten förbättrades genom solid tillväxt i USA (+79 procent) och övriga Europa (+100 procent). Totalt svarar försäljningen utanför Sverige nu för 80 procent av intäkterna, med USA som största marknad. Försäljningen pro forma var 3,4 miljarder kr med ett ebita-resultat på 440 miljoner kr i slutet av andra kvartalet, inräknat de fyra förvärv som gjordes under tredje kvartalet.

Utrullningen av fiber till hemmen i flera viktiga marknader som USA, Storbritannien och Tyskland är fortfarande i ett tidigt stadium. Pareto tror att Hexatronic kommer att möta stark efterfrågan under flera år framöver och att bolaget kan femfaldiga sina intäkter under de kommande sju till tio åren (från 2 miljarder kr 2020 till över 10 miljarder kr). Den nya riktkursen speglar vad Pareto anser kommer att prisas in under de kommande sex till tolv månaderna.

Hexatronic-aktien bytte ägare vid 238 kr på tisdagsförmiddagen.