Analys Pareto Securities höjer sin rekommendation för Epiroc till köp från behåll. Riktkursen är fortsatt 215 kronor. Det framgår av en analys.

Rekommendationshöjningen sker i spåren av den senaste tidens nedgång i Epiroc-aktien.

Pareto tror att gruvbolagen kommer åtnjuta god efterfrågan under återstoden av 2021 och även 2022. Detta trots oroande signaler från Kina.

Analyshuset förväntar sig att Epirocs organiska orderingång kommer att vara i stort sett oförändrad i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet tack vare fortsatt hög efterfrågan från gruvbolag.

Beträffande den organiska försäljningsutvecklingen har tillväxtestimatet sänkts med 3 procentenheter till 15 procent för 2021. För 2022 skruvas estimatet däremot upp från 10 till 12 procent.

Trots en försvagad kinesisk efterfrågan är metallpriserna på fortsatt höga nivåer. Detta reflekterar en stark efterfrågan och strukturellt behov på lång sikt, bland annat inom elektrifiering, heter det i analysen.

Efter en dryg timmes handel på onsdagen hade aktien fallit 1,1 procent till 182:10 kronor. Nedgången var mindre än börsen som helhet.