Aktie Kontraktstillverkaren Hanza är, med sin unika strategi, väl positionerat för att fortsätta växa mot det nya försäljningsmålet om 5 miljarder kronor 2025, vilket skulle motsvara en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 13 procent. Det skriver Pareto som inleder bevakning av Hanza med köprekommendation och riktkursen 85 kronor.

Hanza har sedan 2008 haft en CAGR om 19 procent och under 2022 växte bolaget organiskt med 28 procent.

Jämfört med sju nordiska large cap-industribolag, som Pareto använder som proxy för efterfrågan, har Hanza vuxit 15 procentenheter mer under 2022. Och trots en förväntat avtagande efterfrågan under 2023 tror Pareto att Hanza kommer att växa 6–7 procentenheter mer än dess industribolagskunder på årsbasis kommande år och genom 2025.

Pareto lyfter fram Hanzas ”unika strategi”, som innebär att kontraktstillverkaren tar fullt ansvar för hela tillverkningsprocessen – och tillverkningen sker i många fall nära slutmarknaden.

Hanza kan komma att följa sina nordiska och europeiska kunder och nästa marknad kan bli USA eller någon annan europeisk marknad, framhåller Pareto.

Hanzas kundmarknader är huvudsakligen Norden och Tyskland, men kunder finns även i övriga Europa, Asien och USA, enligt bolagets bokslutsrapport.

Pareto konstaterar att varje expansion innebär marginalpress men över tid kommer Hanza troligen återta dess lönsamhetspotential.

”Efter att ha investerat tungt i Tyskland, Norden och särskilt Östeuropa ser vi utrymme för förbättrade marginaler fram till nästa stora expansionsfas”, skriver Pareto.

I dagsläget har Hanza sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina.

På onsdagseftermiddagen var aktien upp 3,7 procent och bytte händer till 75,50 kronor. Det ger en uppsida på drygt 12 procent jämfört med Paretos riktkurs på aktien.