Analys Kindreds rapport för det tredje kvartalet var bättre än analytikerkårens förväntningar. Trots en stark start på kvartalet så finns tillväxtutmaningar kvar, men värderingen är fortfarande låg och en fortsatt kursuppgång ligger i korten.

Det skriver Pareto i en analys och höjer riktkursen till 83 kr (69) med upprepad köprekommendation.

Kindreds problemmarknader Sverige, Nederländerna och Norge bidrog till de minskade intäkterna jämför med föregående år. Enskilda länder särredovisas inte av bolaget, men Pareto bedömer att försäljningen har ökat jämfört med föregående kvartal.

”Vi räknar med att Nederländerna kommer att förbättras gradvis i takt med att spelare börjar använda den nya betallösningen men vi är däremot mer osäkra på Sverige givet kanaliseringsgraden och att Svenska Spel och ATG tar marknadsandelar”, skriver Pareto.

För det fjärde kvartalet bedömer analyshuset att intäkterna kommer att vara i linje med föregående år, men att den historiskt låga värderingen och en ”uppmuntrande” start på kvartalet gör att en återhämtning i kursen sannolikt kommer att fortsätta.

Aktien, som inför rapporten var ner omkring 26 procent för året, steg 15,7 procent på fredagens rapport. På måndagen inledde aktien med en uppgång på nära 2 procent, men var vid 10.15-tiden ner 1,3 procent.