Analys Pareto Securities bedömer att Electrolux resultat för det tredje kvartalet, som visade en mindre förlust, var ett lågvattenmärke för vitvarujätten. Det framgår av en analys, där Pareto sänker riktkursen för Electrolux till 175 kronor (215), men står fast vid sin köprekommendation.

Den nya riktkursen speglar en värdering nära historiskt låga nivåer och inkluderar ett skydd för ytterligare nedgångar, menar Pareto.

”Besvikelser borde därför vara ganska inräknade i en redan låg värdering”, skriver analyshuset.

Trots värderingsaspekten, kan vägen för resultatåterhämtningen bli guppig med hänsyn till kostnadsbesparingar såväl som konjunkturcykeln, påpekar Pareto.

För 2023 räknar Pareto med att Electrolux rörelseresultat förbättras till 5,8 miljarder kronor, från väntade 1,8 miljarder kronor 2022, och en rörelsemarginal som återhämtar sig till 4-procentsnivån under 2023.

Enligt Paretos basscenario väntas volym och pris tillsammans addera 1 miljard kronor till Electrolux resultat 2023, besparingar väntas bidra med 3,6 miljarder och effekten från råmaterialkostnader spås bli positiv med 4,6 miljarder kronor. En generell kostnadsinflation väntas dock påverka resultatet negativt med 5,1 miljarder kronor, enligt Paretos analys.

Vid 11.30-tiden handlades Electrolux till 141:60 kronor, en uppgång med 0,2 procent för dagen