Analys Investerarkollektivet har hyst farhågor kring avsaknad av tillväxt i Catena Medias vinst per aktie och rapporten för det första kvartalet förändrar inte den trenden med en nedgång om 65 procent i en jämförelse med motsvarande period 2018. Det konstaterar Pareto i en kommentar till rapporten för det första kvartalet.

”Trots den svaga aktiekursutvecklingen under året, ner cirka 45 procent, tror vi ändå att Catena Media kommer att handlas i linje med, eller lägre, än marknaden i dag mot bakgrund av den svaga utvecklingen för vinsten per aktie”, skrev Pareto i en kommentar före börsöppningen på torsdagen.

Pareto tror att analytikerna i allmänhet kommer att justera ned sina prognoser efter rapporten för det första kvartalet.

Bland de positiva punkterna i rapporten hör att bolagsledningen lyfter fram potentialen i USA, skriver Pareto.