Analys Flera analytiker har höjt sina riktkurser för värmeteknikföretaget Nibe efter tisdagens delårsrapport, trots att aktien sjönk 4,6 procent på rapportdagen. På onsdagen återhämtade sig aktien nära 1 procent till kursen 113 kronor.

Carnegie har höjt sin riktkurs från 110 till 115 kronor efter vad investmentbanken beskriver som en solid kvartalsrapport. Det starka momentumet inom affärsområdena Climate Solutions och Stoves förväntas fortsätta, enligt Carnegie som har höjt sina vinstprognoser för Nibe för de kommande åren. Gynnsamma utsikter för den organiska tillväxten, potential för ytterligare förvärv och bolagets högkvalitativa ledning motiverar en premie jämfört med konkurrenter, anser analyshuset.

Kepler Cheuvreux, som har höjt rekommendationen till köp och justerat upp riktkursen från 130 till 145 kronor, har höjt sina estimat för att återspegla goda tillväxtutsikter som enligt analyshuset leder till högre marginaler.

”Aktien handlas till höga multiplar på kort sikt, men Nibes tillväxthistoria är lång och kommer att ge en bra uppsida under överskådlig framtid”, skrev Kepler.

Danske Bank, som har höjt sin riktkurs från 148 till 160 kronor, anser att det gångna kvartalet visade på Nibes förmåga att driva både tillväxt och marginaler, något som borde öka intjäningen under kommande år. Danske Bank anser att aktiemarknaden underskattar potentialen.

”Med värmepumpars organiska tillväxt på över 40 procent kan detta mycket väl utgöra över 70 procent av koncernen år 2025 samt stödja Nibes tillväxttakt och högre marginaler”, resonerar Danske Bank.

Pareto Securities anser att Nibes delårsrapport var ungefär i linje med höga förväntningar och underströk att leverantörskedjeutmaningar förblir en begränsning för bolaget, men att en förbättring av leveranskapaciteten väntas under andra halvåret 2023.

Det är avgörande att företaget förkortar sina ledtider ytterligare från nuvarande sex månader till historiskt sett 6-8 veckor, uppgav Pareto. Det skulle möjliggöra för värmeteknikföretaget att ta en större andel av den snabbväxande europeiska marknaden för värmepumpar, resoneras det i analysen där rekommendationen behåll och riktkursen 125 kronor upprepades för Nibe-aktien.

I samband med rapporten uppgav Nibe att brist på komponenter försvårar färdigställandet av produkter.