Aktie Pareto Securities höjer sin rekommendation för Cellavision till köp från behåll. Riktkursen är fortsatt 260 kronor. Det framgår av en analys.

Pareto inser att jämförelsesiffrorna i det fjärde kvartalet 2022 fortsatt är tuffa men uppmanar investerarna att lägga om sitt fokus till den attraktiva värderingen. Med ett ev/ebit på 22,5 gånger för 2023 motsvarar det enligt Pareto en 33 procents rabatt jämfört med andra nordiska medicinteknikbolag (Nordic medtech peers). Värderingsmåttet sätter det totala företagsvärdet (ev) i förhållande till bolagets rörelsevinst (ebit). 

Pareto anser inte att den bedömda kursrabatten är rättfärdigad med tanke på att Cellavision har en väsentligt högre rörelsemarginal än de nordiska bolag analyshuset jämför med samt även en högre avkastning på eget kapital. Under 2023 ser Pareto lättare jämförelsetal för Cellavision.

Cellavision hade under förmiddagen på fredagen avancerat med 2,5 procent till kursen 222,50 kronor.