Pareto Securities blev överraskat av att medicinteknikbolagets nya strategi endast sträcker sig över perioden 2021 till 2023 samt över att nivån på de finansiella målen var lite försiktigt satt. Det framgår av en kommentar på måndagen.

Paretos egen bedömning ligger på en justerad ebitda-marginal på 23,3 procent för 2023, vilket kan jämföras med bolagets nya mål på cirka 23 procent från och med helåret 2023.

Inför kapitalmarknadsdagen skrev Pareto att de förväntade sig att se en prognos för den organiska tillväxten över 2-4 procent. Arjos nya mål om en årlig organisk tillväxt om 3-5 procent ligger därmed i linje med dessa förväntningar.

Pareto konstaterar samtidigt att Arjo historiskt sett har varit konservativ i sin målsättning.

I det tredje kvartalet 2020 redovisade Arjo en organisk tillväxt på 5,8 procent, alltså över det nya målintervallet.

Arjo inleder veckans handel med en nedgång på drygt 4 procent till 60,55 kr. Pareto har en köprekommendation för aktien med en riktkurs på 68 kr som de upprepar i sin kommentar.