Rapport Paradox vd Fredrik Wester betecknar rapporten för gamingbolagets tredje kvartal som "en besvikelse".

”Vi underpresterar på flera viktiga nyckeltal men även på de kvalitetsmått vi ställt upp för våra produkter, något vi har identifierat och arbetar hårt med att förbättra”, skriver vd:n.

Paradox rörelseresultat sjönk i kvartalet till -44,6 miljoner kronor (188). Utvecklingen har avslutats för flera ej tillkännagivna spel vilket har lett till nedskrivningar på 134 miljoner kronor, något bolaget flaggat för tidigare.

”Framåt har vi starkare ramar för hur vi arbetar med och målsätter kvalitetsnivån på spel och expansioner samt skapat ett tydligare ägarskap över spelkvalitet där besluten fattas närmare spelutvecklingen”, skriver Fredrik Wester.

Paradox kommer att inta en mer konservativ hållning till extern utveckling, såvida bolaget inte har en stark och prövad relation med studion ifråga.

”Att utforska fler och nya intäktsströmmar är alltjämt viktigt och vi kommer fortsätta att göra räder in i nya områden där vi tror att det finns potential för framgång. De kommer dock att vara monetärt mindre, processmässigt snabbare och mer fokuserade i omfattning”, skriver Fredrik Wester.