Från spelet Hearts of Iron.

Rapport Spelutvecklaren Paradox redovisar ett rörelseresultat på 147 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2018.

Genomsnittet av tre analytikers estimat låg på 113 miljoner kr, enligt Bloomberg News.

Nettoomsättningen uppgick till 337 miljoner kr, mot väntade 302 miljoner.

En utdelning om 1,00 kr per aktie föreslås för helåret 2018 (1,00). Här räknade analytikerna i snitt med 1,50.