Bilden från spelet "Hearts of Lions".

Rapport Spelutvecklaren Paradox redovisar ett rörelseresultat på 111 miljoner kr för det andra kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 127 miljoner kr enligt Infronts estimatsammanställning. Vinsten före skatt sjönk med 44 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 403 miljoner kr, mot väntade 400 miljoner kr.

Paradox intäkter minskade med 13 procent i det andra kvartalet och vinsten före skatt sjönk med 44 procent, jämfört med motsvarande period föregående år.

”En av de många beklagliga effekterna av covid-19 är att pandemin påverkar takten i vilken vi kan utveckla och publicera nytt innehåll. Även om vår växande spelarbas lägger en solid grund för fortsatt tillväxt har antalet spelsläpp under årets två första kvartal inte nått våra ambitioner”, skriver vd Ebba Ljungerud i delårsrapporten.

I det andra kvartalet påverkades Paradox resultat av att bolaget avslutat utvecklingen av ett ännu inte tillkännagivet externt utvecklat projekt. I samband med nedläggningen har Paradox skrivit ned värdet på spelet, vilket belastar vinsten före skatt, som uppgick till 110 miljoner kr, med 42 miljoner.

I årets första kvartal gjordes nedskrivningar på 34,4 miljoner kr avseende två ännu inte utannonserade spel där utvecklingen hade avslutats.

Av delårsrapporten framgår vidare att antalet registrerade Paradox-användare nu överstiger 20 miljoner. I rapporten för det första kvartalet angavs antalet Paradox-användare till över 18 miljoner.