Rapport Gamingbolaget Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 149 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020, jämfört med 74 miljoner motsvarande period i fjol.

Paradox rörelseresultat steg med 102 procent i det tredje kvartalet till 188 miljoner kr.

Paradox senaste spel Crusader Kings III, som lanserades 1 september, har sålts i över 1 miljon exemplar, uppger bolaget i sin delårsrapport.

I rapporten uppges att Paradox tillämpar en degressiv avskrivningsmodell för Crusader Kings III, där en tredjedel av spelets utvecklingskostnader skrivs av redan under spelets lanseringsmånad, en tredjedel jämnt fördelat under månad två till sex, och en tredjedel jämnt fördelat under månaderna sju till 18 efter spelets lansering.

”Denna mer framåtlutade avskrivningsmodell stämmer bättre överens med hur vi förväntar oss att intäkterna från Crusader Kings III, och liknande spel vi planerar att lansera framöver, kommer vara fördelade. På kort sikt innebär avskrivningsmodellen att resultatet försämras jämfört med en linjär avskrivningsmodell, samtidigt som resultatet blir lika mycket bättre under den senare delen av avskrivningsperioden”, skriver vd Ebba Ljungerud i rapporten.

”Under kvartalet bestämde vi att avsluta utvecklingen av ett ännu inte tillkännagivet externt utvecklat spel. I och med nedläggningen har vi i september skrivit ned hela värdet på spelet vilket har belastat kvartalets resultat med 28 miljoner”, skriver vd:n.

Periodens försäljningskostnader uppgick till 50,9 miljoner kr (40,4), en ökning till följd av ökade satsningar inom marknadsföring och sälj.

Nettoomsättningen uppgick till 495 miljoner kr och här låg förväntningarna på 508 miljoner, enligt S&P Global Market Intelligence.